Tuisblad

Inhoudsopgawe

Voorwoord Groeteboodskappe Aanloop Stigting Streke
  Groei Toekomsperspektief Fotobeeld Bylae  

 

DIE BOEREMUSIEKGILDE

se

 Vyf Goue Jare

Eerste druk, eerste uitgawe 1995

Kopiereg voorbehou

ISBN 0-620-19475-8

Gedruk deur:

N.G. Sendingpers

Blignautstraat

Posbus 19

BLOEMFONTEIN

9301/9300

Uitgewer:

Boeremusiekgilde

Posbus 21262

VALHALLA

0137

Tel: 012-660-3534

Faks: 012-64-5036

 

DR IL FERREIRA

'n Publikasie van die Boeremusiekgilde

en

opgedra aan alle liefhebbers van

boeremusiek

 

Die Boeremusiekgilde se algemene jaarvergadering in Oktober 1991 te Silverton

Agter: Morné Serfontein, Alf Wiggell; Christo Greyling; Pieter Zwart; Hansie Loggerenberg; Johan Botha; Dirk Laas; Dr Leon Ferreira; Roelf Faurie; Stoffel Fritz; Piet Theron; Nico van Rensburg; Tienie Greeff; Ollie Viljoen; Hansie Breed; Neels Mattheus;

Voor: Willie Fourie; Theo Erasmus; Pierre Retief; Adri Zwart; Mev. Hansie Loggerenberg; Rosie Erasmus; Loretta Faurie; Tillie du Plessis; Sharmaine Grobbelaar; Muriel Fourie; Pat Wiggell; Annetjie van Rensburg.