Groeteboodskappe

Tuisblad

Inhoudsopgawe Voorwoord Aanloop Stigting Streke
  Groei Toekomsperspektief Fotobeeld Bylae  

 

GROETEBOODSKAPPE

GROETEBOODSKAP VAN OLLIE VILJOEN

ERE-PRESIDENT IN DIE FEESJAAR

Die skryf van resente geskiedenis, al is dit ook oor 'n saak soos Boeremusiek, is altyd 'n moeilike taak en soms is dit 'n gevaarlike onderneming. Dit is haas onmoontlik om alle bronne te raadpleeg en te bestudeer en daar is altyd die risiko dat onverwagte gesaghebbendes in staat sal wees om wat geskryf is, te weerspreek of verdag te maak.

Al is die Boeremusiekgilde slegs 'n paar jaar oud, moes die skrywer van hierdie werk steeds genoemde risiko's die hoof bied. Dit het hy gedoen met toegewyde navorsing van 'n gehalte wat die bewondering en respek van almal betrokke by die Boeremusiekgilde sal wegdra.

So ken ons egter die skrywer van dié werk — 'n man wat alles feil het vir feitelikheid, maar ook vir ons eie musiek.

Ek het die tydperk waarvan dr. Leon Ferreira skryf, deurleef en was van die eerste dag af nou verbind met die Boeremusiekgilde. Ek het nie net al die leidende figure geken nie, maar ek kon die oorgrote meerderheid my intieme vriende noem. Dit is vandag nog die geval en ek hoop dat dit ook vir die toekoms sal geld. Ek kan dus getuig van die integriteit, kundigheid en toewyding wat hierdie werk moontlik gemaak het.

Mag elke huidige en toekomstige lid van die Boeremusiekgilde hierdie werk op sy rak bewaar. Mag hy gereeld daarna kyk en daarin lees dat almal wat betrokke was en is, net één doel voor oë gehad het en altyd mag hê, en dit is die bevordering van ons geliefde skat — Boeremusiek.

03-ollie-gerhardt.jpg (65037 bytes)

Ollie Viljoen (links), ere-president, en Gerhardt Olckers, nasionale voorsitter , in 'n gesellige luim saam by Rooihuiskraal, Verwoerdburg, in Oktober 1994.

GROETEBOODSKAP VAN GERHARDT OLCKERS
NASIONALE VOORSITTER IN DIE FEESJAAR

Beste Boeremusiekvriend, daar is oor 'n tydperk van baie jare reeds heelwat gespekuleer oor die ontstaan, evolusie, vorm en inslag van Boeremusiek op ons Suid-Afrikaners se lewe. Wat soos ‘n paal bo water staan, is dat dit deel is van ons kultuur. Hierdie musikale erfenis, hetsy in die tradisionele- of moderne styl, is so deel van ons kontemporêre lewe as wat die nuwe Suid-Afrika is.

Indien ons sou terugkyk oor die afgelope vyf jaar, waartydens die Boeremusiekgilde daadwerklik betrokke was by die bevordering en uitdra van Boeremusiek, dan wonder mens onwillekeurig oor die element wat die meeste bygedra het tot die groei van die Gilde se ledetal.

Was dit die harde werk van die Gilde se funksionarisse, of die toegewydheid van die musikante, of die getroue ondersteuning van die lede, of die veranderinge in ons land?

My beskeie opinie is dat dit 'n samevoeging van bogenoemde elemente en nog vele ander faktore is, wat veroorsaak dat Boeremusiek nooit sal uitsterf of 'n minderwaardige plek sal inneem in ons kultuur nie.Aan al hierdie aktiewe bydraers, oud en jonk, oor die hele land en oor die landsgrense heen, as aanhangers van elke vorm van Boeremusiek, ongeag herkoms, bring ek hulde en hartlike groete.

Hierdie feesblad is vir julle. Hierdie herdenking is die teboekstelling van julle getrouheid en toegewydheid.

Indien jy nie spesifiek by die naam genoem word of jou foto dalk nie verskyn waar dit hoort nie, wees gerus en tevrede dat jou besondere bydrae nie minderwaardig geag word of verlore gegaan het nie. Jy het daadwerklik bygedra tot Boeremusiek, ter wille van Boeremusiek.

My opregte dank en eer gaan aan ons Hemelse Vader vir die talente, geleenthede en genade om dit wat vir ons van waarde is, te kan uitbou en bevorder. Die vraag kom ter sprake of ons dit wat reeds tot stand gekom het, rustig agteroor kan sit en geniet? Geniet ja, seer sekerlik, maar steeds met die wete dat selfvoldoening ons grootste vyand is. Ons moet nog meer doen. Ons moet ons getrouheid nog meer bewys en steeds poog om nie vir die persoon nie, maar vir die saak te werk. Boeremusiek moet groter wees as ons eie aspirasies of voorkeure. Ons moet woeker met ons geleenthede sodat ons 'n erfenis kan nalaat wat lewend, polsend, groeiend en aktueel bly.

All Boeremusic-lovers must participate in our endeavours. We must ensure that we remain abreast of changes in music. Specifically changes that affect our children and their musical preferences. Our planning must be for the future, with modern principles as the basis of our actions. Positive marketing, directed at everybody, young and old, must be our commitment.

Ons gaan 'n tydperk tegemoet waartydens ons getoets gaan word. Wie gaan die toets deurstaan?

Ek bedank graag die opstellers van hierdie feesblad asook al die bydraers. In die besonder wil ek dr. Leon Ferreira bedank vir sy harde werk en toewyding. As professionele historikus stel hy hierdie feesblad saam met sy liefde vir Boeremusiek as enigste vergoeding. Ek groet alle Boeremusiekliefhebbers met groot agting en liefde, ter wille van Boeremusiek.