Streke

Oostelike Provinsie

Westelike Provinsie Wits Noord-Tvl Natal
Vrystaat Wes-Transvaal Verre Noord Tvl Suid-Kaap Vaaldriehoek

 

3.4  Noord-Transvaal

Diť streek is op 26 Julie 1989 in die Silvertonstadsaal, Pretoriaweg, Silverton, Pretoria, gestig. By diť geleentheid daag daar omtrent 'n honderd belangstellendes op en word die volgende lede as die eerste bestuur aangewys: Manie Bodenstein (voorsitter), Willie Fourie (vise-voorsitter), Louis du Toit (sekretaris) en Tom Senekal.

Die bestuur in 1994 bestaan uit Nico van Rensburg (voorsitter), Louis du Toit (vise-voorsitter) en Annetjie van Rensburg (sekretaris). Ander lede wat in die loop van 1989 tot 1994 in die bestuur dien is Neelsie van Rensburg, Johan Coetzer, Basie Peens, Peet Lombard, Pieter van Jaarsveld, Oubaas Noppe, Roelf Faurie, Laura Boshoff en Louisa Schutte. In 1991 benoem die bestuur drie sub-komitees.

Die stigtingsvergadering was Ďn goeie begin. Die musiek is voorsien deur die aanwesige musikante. Snoeperye, koffie en tee en warm glimlagte het die wintersaand Ďn groter plesier gemaak. Noord-Transvaal aanvaar die uitdaging.

 

22ntvl-stigting.jpg (88756 bytes)

 
Die streek se kantooradres is: Posbus 21262, Valhalla. Die funksies is in die vorm van 'n bring-en-braai, Boeredanse en meer formele danse. Verder is daar familiedae en konserte. En die mees gesogte oorde vir danse is Rooihuiskraal in Verwoerdburg, die Cullinanse ontspanningsaal, die Rayton ontspanningsaal, Verwoerdburgstadsaal, Kroon Plesieroord en Leeupoort.

Die orkeste wat die Boeremusiek voorsien, is meestal diť van Nico van Rensburg, Tom Senekal, Willie Fourie, Manie Bodenstein en Pieter van Jaarsveld.

23-streekklub.jpg (73435 bytes)

'n Streekklub van die Boeremusiekgilde is in Pretoria gestig; Manie Bodenstein (regs voor) is gekies as voorsitter van die Noord-Transvaalse Boeremusiekklub, Willie Fourie (links voor) as ondervoorsitter, Louis du Toit (regs agter) as sekretaris en Tom Senekal (links agter) as vierde komiteelid.

24-jasper-jnr.jpg (79246 bytes)

n Jeugdige Boeremusikant op 10 Oktober 1994: Jasper van Rensburg van die Kemptonpark Juniororkes; Nico van Rensburg oorhandig die trofee

Goeie nuus oor die Gilde is volop en die draer daarvan die streek se nuusbrief die "Gildenaar". Slegte nuus is egter die feit dat ook hierdie streek in die eerste vyf jaar nie eintlik kultuurbande met organisasies soos die TBK, die FAK en die Rapportryers kon aanknoop nie. Dit laat die indruk dat die ouer kultuurorganisasies in die land nog nie na wense erkenning gegee het aan Boeremusiek as waardig en 'n volkseie kultuurbesit nie.

25-tom-senekal.jpg (117323 bytes)

Tom Senekal (tweede van links) met sy mede-Noord-Transvalers, Rooihuiskraal, Oktober 1994

Gelukkig is daar sakeondernemings wat as borge die waarde en nut van Boeremusiek erken. Wat die Noord-Transvaalstreek betref, is die borge Waste Paper, Lewis Stores, Beares, Engen Petrol en ander.

Nog 'n saak vir dankbaarheid is die kultuurbewuste skole.

Sommige skole gee wel hulle samewerking en moedig die stigting van Boereorkeste onder leerlinge aan. Verwoerdburg HoŽrskool, Rustenburg HoŽrskool en die Thabazimbi Laerskool is voorbeelde in hierdie verband. Hierdie skoolorkeste het reeds pragtig gepresteer en is landswyd bekend. Geografies is die streek ook groot, maar die bestuur gee krag en energie en geniet die steun van vriende ter bevordering van Boeremusiek, veral onder die jeug.

Die leidende rol wat hierdie streek in die Boeremusiekgilde speel, is duidelik uit die feit dat sommige lede prominente posisies in die Gilde se hoofbestuur het. Sedert 10 Oktober 1993 is Gerhardt Olckers byvoorbeeld die nasionale voorsitter en Willie Fourie vise-voorsitter. Hierdie twee here se voorgangers in die ampte is Ollie Viljoen en Roelf Faurie onderskeidelik. Roelf was vise-voorsitter sedert 1992. Nico van Rensburg is in die feesjaar nog die HUB en Tillie du Plessis die sekretaris.

Noord-Transvaal het van 1989 tot 1994 alle nasionale feeste van die Boeremusiekgilde binne sy grense gereŽl, naamlik in Pretoria (Silverton en Verwoerdburg). Dit as sodanig het groot druk ook op diť streek geplaas.

Ook hierdie streek handhaaf goeie verhoudinge met ander streke in die land. Een voorbeeld is die samewerking in 1992 van Witwatersrand vir die stigting van 'n bystandsfonds vir Chris (Viool) Viviers van Noord-Transvaal wat 'n breinoperasie ondergaan het.

En wat die jaarlikse uitdunne met die oog op die nasionale Boereorkeskompetisie in Pretoria betref, sit ook hierdie streek sy beste voet voor. Diť streek bied ook wisseltrofeŽ vir die wenners van die uitdunne aan, bv. die Arrie Coetzertrofee vir die tradisionele- en die Louis du Toittrofee vir die moderne afdeling.

Maar daar is ook ander name in die streek noemenswaardig, eintlik te veel vir hierdie publikasie, want die prestasies van die musikante staan ingeryg. So presteer Willie Fourie, Christo van Rensburg, Wynand Jacobs en andere bv. as deel van die S.A. Volksang- en Volkspelebeweging in Europa en hier te lande tussen 1981 en 1988. In 1984 en 1990 wen Nico van Rensburg se orkes die TV 1 Boereorkeskompetisie en in laasgenoemde jaar is Nico en sy Boereorkes deel van 'n internasionale skou in ArgentiniŽ. In 1991 en 1993 is Nico van Rensburg en Willie Fourie se orkeste onderskeidelik by die Eisteddfod in Roodepoort.

In 1994 is Eddie Basson en sy orkes die wenner van die Boereorkeskompetisie op TV1 en dring Tom Senekal en Nico van Rensburg se manne deur na die semi-finaal in die tradisionele afdeling van diť kompetisie. Die Gildelede speel dus net so lekker tradisioneel.

 

26-thabazimbi.jpg (119205 bytes)

Die Laerskool Thabazimbi se orkes op 10 Oktober 1994, wenner van die laerskole-afdeling

 
 

 

'