Stigting

Tuisblad

Inhoudsopgawe Voorwoord Groeteboodskappe Aanloop Streke
  Groei Toekomsperspektief Fotobeeld Bylae  

 

2. STIGTING VAN BOEREMUSIEKGILDE

08-terrein.jpg (133950 bytes)

Die terrein waar die Gilde in 1989 gestig is

Soos reeds bekend is die amptelike stigting van die Boeremusiekgilde op Maandag, 9 Oktober 1989 om 19:00 te Pioniershuis, in Pretoriaweg, Silverton, Pretoria. Dit gee 'n nasionale grondslag aan die bevordering van Boeremusiek in al sy vorme én van ligte Afrikaanse musiek in die ritmiese idioom. Die samewerking en ondersteuning van oor die hele land getuig van dankbaarheid oor die vervulling van 'n gevestigde hoop. Die verteenwoordigers en ander vriende uit die geïdentifiseerde Boeremusiekgebiede getuig van die wye belangstelling in die stigting op dié dag.

Die presensielys vir dié dag toon onder meer die volgende persone as ondersteuners aan: Ollie Viljoen, Nico van Rensburg, Flip du Plooy, Pierre Retief en Fanie le Roux, laasgenoemde twee onderskeidelik voorsitter, en vise-voorsitter van die W.P.-streek.

Blackie Swart, die W.P.-sekretaris, is ook teenwoordig. Ander stigterslede is:

Neels Mattheus (voorsitter Oos-Kaap), Piet Theron (vise-voorsitter Oos-Kaap), Gideon du Toit (sekretaris Oos-Kaap);

Noord-Transvaal se voorsitter, vise-voorsitter en sekretaris is onderskeidelik Manie Bodenstein, Willie Fourie en Louis du Toit;

Witwatersrand se voorsitter, vise-voorsitter en sekretaris onderskeidelik Piet van Heerden, Theo Erasmus en Jan Henning;

Sentraal-Wes se voorsitter, vise-voorsitter en sekretaris is Dirk Laas, Bart Cornelius en Phil Scheffer;

Bloemfontein: dr Leon Ferreira;

Verre Wes-Transvaal: Faan Rousseau.

Terloops, op die lys van handtekeninge verskyn ses-en-twintig name.

09-hoofbestuur.jpg (112490 bytes)

Boeremusiekgilde 1991 - Hoofbestuur, Silverton , Pretoria

Agter: Pierre Retief, Theo Erasmus, Roelf Faurie, Willie Fourie, Alf Wiggell, dr. Leon Ferreira

Voor: Neels Mattheus, Ollie Viljoen, Tillie du Plessis, Rosie Erasmus, Nico van Rensburg, Stoffel Fritz

Die Hoofbestuur, wat op 9 Oktober 1989 aangewys word, is Ollie Viljoen (nasionale voorsitter), Nico van Rensburg (hoof uitvoerende beampte), Flip du Plooy (Instituut vir Landboukultuur), Neels Mattheus, Manie Bodenstein, Piet van Heerden, Pierre Retief, Dirk Laas, Phil Scheffer, en Corrie Bouwer (Natal). Later sou 'n lewenslange lid, boeredanser en sogenaamde "aanhanger" en nog ander addisionele lede bykom.

Die Dagbestuur is die eersgenoemde vier lede plus Willie Fourie en Tillie du Plessis (sekretaris). Die administratiewe bestuur is in die sekretaris en die HUB se hande.

By dié vergadering word ook 'n grondwet goedgekeur wat die doelstellinge van die Boeremusiekgilde uitspel.

Belangrik om te weet dat dié vergadering in Oktober 1989 voorafgegaan is deur vergaderings in dieselfde jaar in Ollie Viljoen se kantoor in die SAUK gebou. Een was byvoorbeeld op 16 Augustus 1989 waar die here Flip du Plooy, Ollie Viljoen, Nico van Rensburg, Hennie Oberholzer, Theo Erasmus, dr. Ben Cronjé en mev. Sophy Diederiks teenwoordig was. Die voorsitter was Ollie Viljoen.

By dié geleentheid is die moontlike borge bespreek, asook die terrein en die dag vir die stigtingsvergadering én die Boeremusiekfees die daaropvolgende dag. Reklame vir en pryse by die fees geniet intensiewe aandag en verder die strukturering van die feesdag op 10 Oktober 1989.

Die feesdag was op dieselfde terrein as die stigtingsvergadering van 9 Oktober, nl. die Pioniersmuseum in Silverton. Die terrein met sy pragtige grasperk en gevestigde planteryk wemel van belangstellendes op dié openbare vakansiedag, Krugerdag (Heldedag), en is deur sy verskillende verkoopstalletjies 'n lus vir die oog en 'n prikkeling vir die eetlus.

Die groot item en aanloklikheid van die dag was eintlik die aantal Boereorkeste uit verskillende dele van die land — almal slaggereed vir die nasionale kompetisie in die twee afdelings: Hoërskole en Seniororkeste!

Inskrywings vir die kompetisie het van die volgende orkeste gekom:

HOËRSKOLE: Eldoraigne (Verwoerdburg)

Tegnies John Vorster  (Pretoria)

Tuine Tegnies (Pretoria)

Birchleigh (Kemptonpark)

Seniors: Pierre Retief (Wes-Kaap)

Piet Theron (Port Elizabeth)

Johan Fourie (Pretoria)

Piet Botha (Johannesburg)

Faan Rousseau (Klerksdorp)

Vrystaat Boereorkes van Dr Leon Ferreira ( Bloemfontein)

 

Die beoordelaars was Nico van Rensburg, Neels Mattheus en Manie Bodenstein en die wenners onder die skoolorkeste was John Vorster (eerste) en Eldoraigne. Die wenorkes het 'n kontantprys van R1 000 ontvang en die naaswenner R500. Die senior wenorkes is die van Piet Botha (R3 000) en die naaswenner Faan Rousseau (R2 000). By die geleentheid is die eerste wisseltrofees uitgedeel: Fanie Boschtrofee, geskenk deur Rosie Erasmus, sy suster, vir die senior wenorkes en die Nico van Rensburgtrofee vir die skoolwenner. Vir die belowendste konsertinaspeler onder die deelnemende skole is die Nico van Rensburgwisseltrofee uitgereik. By dié fees in 1989 was die bekwame Jurie Olckers van John Vorster die veroweraar.

 

Dié groot feesdag is afgesluit met 'n lekker Boeredans op die terrein, terwyl die wenorkeste musiek maak. Intussen sluit heelwat belangstellendes by die Gilde aan soos die 13-jarige Lucas Booysen van Trichardt (die jongste), A.H.H. Burkhardt van Okahandja in Suidwes-Afrika en Gerhardt M. Olckers van Pretoria die eerste lewenslange lid. Gerhardt word later die nasionale voorsitter van die Gilde.

 

Die dag is ook 'n finansiële sukses want die Gilde se kas baat bykans R4 300. Die totale bate is amper R8 600, maar daarvan moes die helfte onder die FAK en die Instituut vir Landboukultuur te Pioniersmuseum, Silverton, verdeel word.

 

Sedert dié dag verbreed die Boeremusiekgilde sy invloed, deur sy nuusbrief aan die Gildestreke en ook die SAUK se radio- en TV-programme te promoveer. Dit geld veral die TV-Boeremusiekkompetisie in 1990 en die daaropvolgende jare.

 

Daar is vroeg al 'n embleem wat deel uitmaak van die Gilde se briefhoofde in Noord-Transvaal. So 'n brief is op 28 Augustus 1989 onderteken deur Nico van Rensburg, voorsitter van die Bestuurskomitee. Die eerste formele embleem van die Boeremusiekgilde op 'n nasionale vlak is 'n musiekteken soos voorgestel deur André Roux, en wat ook as 'n "B" vir Boeremusiekgilde gesien kan word.

10-embleme.jpg (48889 bytes)

 
Dit teken die begin van die Boeremusiekgilde aan o.m. as 'n ernstige poging om ook andersgesindes in die TBK én in die  Boeremusiekwêreld te akkommodeer. En hoewel daar nie veel van die tradisionele Boeremusiek by die eerste nasionale feesgeleentheid in Pretoria tot sy reg gekom het nie, is die balans binne die eerste vyf jaar van dié organisasie behoorlik reggestel. Daarby gesê, van die eerste orkeste het natuurlik tradisioneel gespeel.

Boereorkeste wat tradisioneel speel, is op hierdie stadium al 'n gevestigde gesig by die nasionale feeste van die Boeremusiekgilde in Pretoria. Maar daaroor later.

Die eerste nuusbrief uit die Hoofkantoor, naamlik die huis van Nico van Rensburg in Eldoraigne, Verwoerdburg, verskyn in November 1989 en gee 'n dawerende applous vir die stigting én die groot Boeremusiekfees in Oktober 1989. Dit is versier met die B-embleem en toon die posadres van die Gilde aan as Posbus 21262, Valhalla 0137. Die telefoonnommer is (012) 64-5036.