Tuisblad

Inhoudsopgawe Voorwoord Groeteboodskappe Aanloop Stigting
  Groei Toekomsperspektief Fotobeeld Bylae  

 

Streke

Oostelike Provinsie

Westelike Provinsie Wits Noord-Tvl Natal
Vrystaat Wes-Transvaal Verre Noord Tvl Suid-Kaap Vaaldriehoek

 

3.10 Vaaldriehoek

Dit was ook 'n groot gebeurtenis toe die Vaaldriehoekstreek in April 1994 by die Hoërskool Vanderbijlpark in Vanderbijlpark gestig is. Dié geleentheid is deur meer as sestig entoesiastiese ondersteuners bygewoon, o.a. Gerhardt Olckers, Willie Fourie en Nico van Rensburg van die Dagbestuur.

36-kalie-vaaldrh.jpg (70967 bytes)

Kalie de Jager (links), voorsitter van Vaaldriehoekstreek en lid van die Dagbestuur Oktober 1994

Die voorsitter, vise-voorsitter en sekretaris/tesourier wat op stigtingsdag aangewys is, is onderskeidelik Kalie de Jager, J.C. Oosthuizen en Frans de Jager. Ander lede van die bestuur was toe P. Engelbrecht, J.C. Oosthuizen (jnr.), A. de Lange, G. de Jager, C. Pieters en C. du Plessis.

Daar was, soos by alle ander stigtings, genoeg vrolikheid veral op die maat van die Boeremusiek wat die Sonop Boereorkes, Rythm 5 en ander musikante voorsien het. Die dans het amper na sonop se kant toe gegaan, altans so het baie gewens. So begin 'n streek wat groot potensiaal toon omdat hy gebiede soos Meyerton, Vereeniging, Vaderbijlpark, Sasolburg en die hele ou Wes-Transvaal insluit.

Die eerste kantooradres word aangedui as Posbus 306, Vanderbijlpark. Terwyl die straatadres van die bestuurslid wat die notules hou, Cornwallis Harrisstraat 20, Vanderbijlpark 1911  is.

37-sonop.jpg (134384 bytes)

Rooihuiskraal, Oktober 1994; Die Sonoporkes o.l.v. Kobus Oosthuizen (kitaar)

38hoerskool-vdb.jpg (125396 bytes)

Hoërskool Vanderbijlpark se orkes op 10 Oktober 1994, Rooihuiskraal, Verwoerdburg

Die streek het genoeg musikante om Boeremusiek te bevorder en reken o.a. op manne soos J.C. Oosthuizen, C. du Plessis en A. van Tonder. 'n Verblydende verskynsel in die Vaaldriehoekstreek is die deelname van jongmense aan die funksies van die Boeremusiekgilde. Dit geld die leerlinge van die Laerskool Sasolburg en die Hoërskool Vanderbijlpark veral. Albei dié skole rig ook Boereorkeste af. Gelukkig het die streek borge wat help met die bevordering van Boeremusiek veral SASOL l en J.C. de Waal.

39-sasol-laer.jpg (115602 bytes)

Die Laerskool Sasolburg se orkes op 10 Oktober 1994 in Rooihuiskraal

40-vaal3hoek.jpg (113339 bytes)

Rooihuiskraal, Oktober 1994; Vaaldriehoek se tradisionele Boereorkes

Leierspersoonlikhede in die streek is o.a. Kalie de Jager, stigterslid van die Gilde en die TBK én Frans de Jager, vroeër sekretaris van Vanderbijlpark se afdelingsbestuur en NP-takvoorsitter. Kalie is ook Dagbestuurslid van die Gilde.

Wat die nasionale- en streekskompetisie betref, is dié streek se orkeste bereid om hulle bydrae te lewer. Die genoemde skoolorkeste is teenwoordig, terwyl Jan Botes se orkes tradisoneel speel en die Sonop Boereorkes weer modern. Ook ander musikante help graag met die musiek.