Tuisblad

Inhoudsopgawe Voorwoord Groeteboodskappe Aanloop Stigting
  Groei Toekomsperspektief Fotobeeld Bylae  

 

Streke

Oostelike Provinsie

Westelike Provinsie Wits Noord-Tvl Natal
Vrystaat Wes-Transvaal Verre Noord Tvl Suid-Kaap Vaaldriehoek

 

3.2    Westelike Provinsie

Die stigting van dié streek vind op 25 Julie 1989 in die Goodwood Hotel in Goodwood, Kaapstad, plaas. Drie-en-twintig belangstellendes woon dié byeenkoms by. Hulle maak daarvan 'n sinvolle en gesellige vergadering met sy geselsies en drankies, optimisme en verwagtinge veral onder die bestuur van Pierre Retief, Fanie le Roux en Martin Swart onderskeidelik voorsitter, vise-voorsitter en sekretaris.

Dit was in 1989. In die feesjaar bestaan die bestuur uit Louis Hurter (voorsitter), Eddie Wilkinson (vise-voorsitter), Charlotte Breedt (skriba), Gerhard van Rooyen, Danie Venter en Cassie van Zyl.

Ander bestuurslede in die loop van 1989 tot 1994 is manne soos Johan Rossouw, Dian Rossouw, Barry Marais, Tobie Keyser, Sakkie Griebenouw, Thys Langeveldt, Theuns Botes (vroeër van die O.P.) en Sarel van der Merwe. Almal mense wat die vaandel van Boeremusiek in die Wes-Kaap hoog hou. Onder hulle is 'n groot aantal musikante wat op nasionale vlak — by kompetisies, op TV en oor radio — goed gepresteer het.

13-vwyk-wp.jpg (124983 bytes)

Rooihuiskraal, Oktober 1994; Nico van Wyk (voor) en sy orkes van die W.P.-streek

Die name van goeie musikante uit dié wêrelddeel is landwyd bekend: Pierre Retief, Fanie le Roux, Eddie Wilkinson, Barry Marais, Martin Swart, Danie Hoffman, Thys Langeveldt (broer van Nico, Jan en Gielie), Mynie Reyes, dr. Barney van Dyk, Nico van Wyk en Boetie Kallis en talle ander.
Die kantooradres van dié streek is Van Wykstraat 17, Brandwag, Kuilsrivier, Kaapstad en daar word baie gewerk ook aan die nuusbrief vir die gebied. Die naam van dié geskrif is "Nuusbrief, WP-streek".
Boeredanse, as deel van die Gildefunksies van 1989 tot 1994, is 'n groot stimulis vir die belangstellendes. En die orkeste wat daar optree, is die van Pierre Retief, Danie Hoffman, Theuns Botes, Barney van Dyk, Mynie Reyes en Eddie Wilkinson. Die ondersteuning is van goed tot uitstekend, hoewel die bywoning van jongmense swak is. Die funksies loop egter nie op 'n verlies uit nie. Aan die ander kant trek dit ook nie groot finansiële voordeel nie. Die belangrikste egter is dat Boeremusiek in die Kaap wen!

Soos in die geval van die O.P. is daar nie noemenswaardige betrokkenheid van die bekende kultuurorganisasies by die Boeremusiekgilde se funksies in die Kaap nie. Weliswaar maak die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging gebruik van musikante by funksies vir bejaardes in die streek. Van tyd tot tyd verklaar borge hulle egter bereid om Boeremusiek in die Kaap aan te help. Daarvoor bestaan groot waardering. Van die Gildelede is wel betrokke by algemene kultuursake in die Kaap, veral die A.T.K.V.

14-wp-hoerskool.jpg (162581 bytes)

Rooihuiskraal, 10 Oktober 1994; die W.P.-Hoërskoolorkes

Ten spyte van interne spanning in Gildegeledere in die Westelike-Provinsie in die loop van 1991, gaan dié organisasie doelgerig voort, veral met die oog op die bevordering van Boeremusiek onder die jeug. Dit bly 'n prioriteit en die prestasies in dié streek 'n trotse saak. Dit is gevolglik 'n groot gebeurtenis toe die laerskool Boereorkes (onder 13) uit die Kaap 'n kompetisie in Februarie 1991 te Leeupoortvakansieoord in Noord-Transvaal wen.

Net die daaropvolgende jaar — 1992 — is daar so 'n Hoofkantoororkeskompetisie (onder 14) in die Kaap en lewer die Kapenaars as gashere 'n groot bydrae tot die sukses daarvan. In 1992 is die Hoërskool Westelike-Provinsie die wenner by die groot nasionale kompetisie van die Gilde in Pretoria. Nog 'n groot prestasie.

Een van die mees prominente resultate van Boeremusiek in die Kaap is die bekende Mynie Reyes 'n legende in eie tyd. Boeremusiek laat hom presteer en hy laat Boeremusiek presteer. By die teboekstelling van hierdie verhaal is hy nog met ons. Hy is in 1910 in Kaapstad gebore en in die feesjaar van die Gilde dus 84. Op dié ouderdom is hy nog baie aktief, sowel met oefeninge op sy trapfiets as met sy Boereviool in die Boeremusiekwêreld.

15-mynie-reyes.jpg (59039 bytes)

Oom Mynie Reyes op besoek aan die Baai. Op die foto is Mike de Lange, Mynie Reyes, Tekkie de Ridder, Neville Ferreira

Hy het vroeër jare vir die Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens gewerk en na ouderdom 60 vir tien jaar as 'n bode in die Kaapse Parlementsgbou. In 1994 woon hy en sy vrou in Rugby. Hy presteer as Boeremusikant en word ook op TV en radio daarvoor vereer. Groot dank aan Mynie Reyes vir sy reuse bydrae tot die bevordering van Boeremusiek. As waardering wy Pierre Retief 'n Boeremusiekkasset aan hom met die titel "84 - nie uit nie".