Tuisblad

Inhoudsopgawe Voorwoord Groeteboodskappe Aanloop Stigting
  Groei Toekomsperspektief Fotobeeld Bylae  

 

Streke

Oostelike Provinsie

Westelike Provinsie Wits Noord-Tvl Natal
Vrystaat Wes-Transvaal Verre Noord Tvl Suid-Kaap Vaaldriehoek

 

3.7  Wes-Transvaal

Hoewel Wes-Transvaal op 10 Februarie 1990 formeel 'n Gildestreek gestig het, het daar in diť deel van die land al 'n Boeremusiekklub bestaan soos in die Oostelike-Provinsie en elders. Die leiding en inisiatief het van die groot Boeremusiekman van Theunissen, Dirk Laas, uitgegaan.

Die sogenaamde "Sentralestreektak" is op Saterdag, 5 Augustus 1989 in Klerksdorp gestig en die bestuur is soos volg saamgestel: Dirk Laas (voorsitter), Bart Cornelius (vise-voorsitter), Phil Scheffer (sekretaris), Phillip le Roux, Faan Rousseau (verteenwoordiger Wes-Transvaal) en dr. Leon Ferreira (Bloemfontein, verteenwoordiger Vrystaat). Hierdie streek, geografies baie wyd en uitgestrek, het Wes-Transvaal, Noord-Kaap en die hele Oranje-Vrystaat ingesluit.

Boeremusiekleiers het egter voorsien dat daar uiteindelik 'n ander streeks-indeling sou plaasvind, gevolglik maak die Boeremusiekgilde se Grondwet reeds op 9 Oktober 1989 voorsiening vir streke soos die Vrystaat, Wes-Transvaal en Vaalharts (bedoelende Noord-Kaap).

Hoewel koerantberigte voor Oktober 1989 melding maak van klubs of takke stig die Gilde eintlik streke. Hierdie bogenoemde "streektak" word dus later bloot 'n streek soos die Grondwet vereis.

32-de-ridder.jpg (79525 bytes)

Willie de Ridder (regs) en sy orkes by Kloofendal, Roodepoort, in Mei 1994; Pieter Zwart staan agter hom (tweede van regs)

Nietemin, die stigting in Augustus 1989 vind onder groot belangstelling, uit Klerksdorp veral, plaas. Ollie Viljoen uit Johannesburg gee ook steun deur sy teenwoordigheid. Belangstelling en veral verteenwoordiging uit die Vrystaat is egter uiters teleurstellend, daarom Dirk Laas se frustrasie en opmerking oor die aangeleentheid: ďTragies, die slap klomp blikore!" Gelukkig kom daar later tog lewe in die Vrystaat en ontwikkel diť streek tot 'n gerespekteerde streek, terwyl Wes-Transval kort voor lank by die Witwatersrand ingelyf moes word.

Die "Sentraalstreek" groei binne ses weke na sy stigting tot dertien lede net in die Vrystaat (Welkom) en begin teen die einde van September 1989 al "afstigting" in die Vrystaat oorweeg. Vir diť doel is 'n byeenkoms later in 1989 in Virginia gereŽl.

Met die formele stigting van die Gilde se Wes-Transvaalstreek sluit nog twaalf Boeremusiekliefhebbers in die streek by die Gilde aan. Die Hoofbestuurslede wat die "formaliteite behartig" en die stigting in Wes-Transvaal verseŽl, is Ollie Viljoen en Willie Fourie. Die plegtigheid en gesellligheid was in die vorm van 'n vergadering, 'n Boeremusiekfees ťn 'n gesinsdag op die terrein van die Vaal Reefs Karavaanklub aan die oostekant van die Vaalrivierbrug en het die hele dag geduur.

Die voorsitter van die eerste bestuur is Phil Scheffer en die vise-voorsitter Piet Pavier. Hy tree ook as sekretaris op. 'n Ander bestuurslid is Faan Rousseau.

Vroeg in 1991 kom daar 'n nuwe bestuur in die streek en word Bart Cornelius die voorsitter. Die vise-voorsitter is Pieter Zwart en die sekretaris sy vrou, Adri. Ander lede is Philip le Roux, Piet Pavier, Frans Senekal, Phil Scheffer, Willie de Ridder en Thys Potgieter. Die hoof uitvoerende beampte, Nico van Rensburg, en Willie Fourie moes diť streek in die tyd besoek om knelpunte en onduidelikhede uit die weg te ruim. Daarna het Wes-Transvaal weer voluit gestrewe na die doelstellinge van die Gilde.

Die eerste Gildekantoor in diť streek is die huis van Piet Pavier, Saffierstraat 17, Klerksdorp, en daarna diť van Pieter Zwart, Nienaberstraat 15, Neserhof, Klerksdorp.

Musikante en hulle orkeste wat van 1989 tot 1994 in die streek 'n groot bydrae maak ter bevordering van Boeremusiek is manne soos Bart Cornelius, Faan Rousseau, Piet Snyman, Gerhard Meyer, Willie de Ridder, Pieter Zwart. Dit beklemtoon dat Boeremusiek in al sy vorme bevorder word. As 'n verdere steun kom help Nico van Rensburg en sy orkes uit Pretoria ook by tye. Die genoemde orkeste is van formaat en behaal groot prestasies by die Gilde se nasionale kompetisie in Pretoria sowel as op TV en oor die radio.

33-kloofendal.jpg (118519 bytes)

Die gesellige ondersteuners by Kloofendal in Mei 1994

Diť streek se ledetal het in die eerste jaar van sy bestaan, soos in alle ander 34 streke, ook 'n positiewe groei getoon. Dit klim van Oktober 1989 ó toe nog Sentraal ó van vyftien na vyf en veertig in Oktober 1990. Funksies help die groei aan, ook die finansies soos diť een van 30 Maart 1991 waar die hekgelde byvoorbeeld byna R900 ingebring het en die ledetal met twintig gestyg het. Die Vaal Reefs Karavaanklub bly 'n populÍre plek in Wes-Transvaal se funksies.

Na die uittrede van Bart Cornelius uit die Gilde word Pieter Zwart teen die einde van 1991 die nuwe voorsitter van Wes-Transvaal. In 1993 word die streek deel van Witwatersrand en in 1994 deel van Vaaldriehoek.